Kanters-bhv.nl

BHV – Zorg – Medisch

BHV voor alle bedrijven

In Nederland hebben we de Arbowet. In deze wet worden alle zaken rondom werk geregeld. Zo wordt er in de Arbowet ook gekeken naar de veiligheid van werknemers van een bedrijf. Volgens de Arbowet moeten alle bedrijven in ons land om een bedrijfshulpverlening, kortweg BHV genoemd, te regelen. Of het nou gaat om een bedrijf met enkele werknemers of met honderden werknemers, deze regel geldt voor alle werkgevers. Alleen wanneer u een eenmanszaak hebt en daar alleen werkt zonder dat er andere mensen over de vloer komen, zoals klanten en andere bezoekers, vervalt deze BHV verplichting. Wanneer de BHV niet op orde is kan je als werkgever een flinke boete krijgen wanneer er een inspectie wordt gehouden.

 

Goed handelen in noodsituaties

Wat het allerbelangrijkste is, is dat er binnen het bedrijf iemand aanwezig is die weet hoe hij moet handelen in noodsituaties. Je bent als werkgever in het kader van de BHV verplicht een aantal van je werknemers aan te stellen als BHV’er. Deze BHV’er moet een BHV cursus volgen zodat hij weet hoe hij moet helpen wanneer er zich een noodsituatie voordoet. De BHV’er leert onder andere hoe hij EHBO moet verlenen. Hij weet hoe hij een brand moet bestrijden en hoe het aanwezige personeel geëvacueerd moeten worden. De Arbowet stelt dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig moeten zijn in het bedrijf. Er worden geen exacte aantallen genoemd maar je doet er verstandig aan om minstens 2 medewerkers de BHV training te laten volgen. Je moet rekening houden met de grootte van het bedrijf en de eventuele risico’s die het bedrijf met zich mee brengt. Wanneer het een groot of risicovol bedrijf betreft zullen er meer dan 2 BHV’ers moeten worden aangesteld. Een bedrijf stelt door middel van de Risico Inventarisatie & Evaluatie vast hoeveel mensen met een BHV certificaat binnen het bedrijf aanwezig moeten zijn.