Kanters-bhv.nl

BHV – Zorg – Medisch

Cognitieve gedragstherapie: interessant voor elke (aspirant) psycholoog

cognitieve gedragstherapie

Van de psychologie zou je objectief kunnen stellen dat dit een van de meest interessante werkvelden is. In dit werkveld staat het bestuderen van menselijk gedrag centraal. Een psycholoog heeft daarbij natuurlijk uiteindelijk het doel om dit gedrag te beïnvloeden. Bepaalde veranderingen in dit gedrag zijn namelijk noodzakelijk om de patiënt in kwestie op een prettigere manier in het leven te laten staan. Een van de meest relevante onderdelen van de psychologie is de cognitie. Dit laat zich uiteindelijk vertalen in de cognitieve gedragstherapie. Bij deze vorm van therapie wordt vooral aandacht besteed aan de manieren waarop mensen zaken opnemen, begrijpen, verwerken en herinneren. Ook het probleemoplossend vermogen neemt hier een belangrijke plek bij in. Het is niet verrassend om te stellen dat dit een heel interessante zijtak is van de psychologie. Zeer de moeite waard dus om je hierin te specialiseren, iets dat met cursussen of opleidingen cognitieve gedragstherapie uitstekend kan. 

cognitieve gedragstherapie

De cognitieve gedragstherapie en de theoretische basis erachter

Voordat je je mogelijk aanmeldt voor een cursus of een opleiding waarbij cognitieve gedragstherapie centraal staat is het zinvol om alvast te weten wat de theoretische hoofdlijnen zijn. Aan de hand daarvan kun je namelijk het best bepalen of je deze therapievorm echt zou kunnen en willen uitoefenen.

Welnu, besef je ten eerste dat het bij cognitieve gedragstherapie draait om het cognitieve model. Op basis van dat theoretische model kun je namelijk in de praktijk aangeven hoe en waarom mensen zich gedragen zoals ze dat doen. Hierbij zijn de gevoelens en gedachten bij mensen over zekere situaties en herinneringen leidend. De gebeurtenissen die elkaar opvolgen zijn situatie, gedachten en gedrag. Cognitieve gedragstherapie gaat vervolgens aan de slag met het beïnvloeden van de gedachten. Daarmee moet het gedrag worden gerationaliseerd en de situatie dus behapbaar worden voor de cliënt.